גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626'
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626'
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Shelter' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Ramp' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Stairs' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'ID' => 1688,
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 12
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 13,
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 193, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'SeatsAmount' => 710, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1272, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942' }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'ID' => 193 }, { 'ID' => 32, 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 677, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.953724', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 677, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 32, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 567, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '29.555173', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'ID' => 580 }, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ] }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 403, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.1933261', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.1037715', 'ID' => 168, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 63, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 192, 'Distance' => 2 } } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.6422237', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 529, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 527, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.7911471', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 1108, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 10, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 529, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 527, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'Cafeteria' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 136, 'Latitude' => '31.792616', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.637338', 'Image2Height' => 530, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 775, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 775, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 876, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.79299', 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.637185', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Kasher' => 0, 'ID' => 133, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 10, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 10, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'Shelter' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 438, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Longitude' => '34.649463', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 438 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 10, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2005 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10 }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.664702', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 92, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 33, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 839, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.562052', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 33, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.564957', 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'ID' => 1665, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 33, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 33 }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 520, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 34, 'SeatsAmount' => 408, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город' }, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'ID' => 85, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 520, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.78716' }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1668, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 34, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1668 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 34, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1747, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי', 'ID' => 2082, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.234302', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2082, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.234302, 34.799534', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 34, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хита 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева — Лобби', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חיטה 1', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.799534', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1880, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 64, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.993385', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 622, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 53, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.0206112', 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3' }, 'ImageHeight' => 622, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 11, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'ID' => 11 }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 155, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1' }, 'Latitude' => '32.079168', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1540, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.848466' }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 155 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'ID' => 1659, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 12, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1659, 'ShowsQty' => 28 } ], 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12 }, { 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1669, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1669 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 850, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.895859', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 850, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 78, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 236, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.157589', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'ID' => 263 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 78, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'ID' => 2044, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.889934' }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78 }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 5, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1670, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 563, 'Latitude' => '32.166208', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 280, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 5, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.842952', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 845, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19 }, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 13 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 5, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 700, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'ID' => 1484, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Hall' => { 'ID' => 1872, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 5, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 1872 } ], 'ID' => 5 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 42, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1671, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב' }, 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Distance' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 43, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'ID' => 142, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.4398601', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9218965', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.914142', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39' }, 'Image2Height' => 606, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 143, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.439355', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 43, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2006, 'Latitude' => '32.44146', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 43, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.931134', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'חדרה' }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'ID' => 551, 'Hall' => { 'ID' => 551, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.005944', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1087, 'CityID' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 365, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.790814', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 365, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1727, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 15, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1727 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.00688', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 59, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 702, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 570, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 702, 'Longitude' => '34.791006', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 12 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.794325', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'ID' => 1941, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Info' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 15, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1941, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Hall' => { 'CityID' => 15, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1728, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 30 } ], 'ID' => 15 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.790971', 'ID' => 215, 'Gangways' => 4, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 867, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'SeatsAmount' => 501, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 867, 'Longitude' => '35.010532', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 935, 'Longitude' => '35.066528', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'SeatsAmount' => 505, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 163, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528' }, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 290, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 290, 'Latitude' => '32.817595', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, חיפה', 'ID' => 357, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 286, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Сент Джон Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9942105', 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 357, 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 40, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'Image2Height' => 732, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'Shelter' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 9, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.791338', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 99, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 6, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069' } }, { 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ID' => 209, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.9728262', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 615, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 497, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 615, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 209, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.8203168', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 8, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ID' => 106, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 528, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.985592', 'Image2Height' => 528, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 106 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.985138', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 687, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 102, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.803414', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа' }, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 473, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 687, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1724, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 237, 'Latitude' => '32.80327', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 159, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 500, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'Image2Height' => 500, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9 }, 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 772, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 2, 'ID' => 162, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.82173', 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600 } }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1725, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חיפה', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 900, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.529639', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.796007', 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'ID' => 409, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 900, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 96, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13' } }, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96 }, { 'ID' => 16, 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 16, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 496, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.874438', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 658, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 496, 'Longitude' => '34.73481', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 } } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.030568', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 308, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'RowsAmount' => 17, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1165, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 17 }, { 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 45, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'ID' => 184, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548' }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.768976', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 547, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'דוד רמז 1, ירושלים', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Давид Ремез, 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Шотландская церковь Святого Андрея Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד רמז 1' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.2244455', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E1%u05E0%u05D8%20%u05D0%u05E0%u05D3%u05E8%u05D9%u05D5%u05E1%20%u05E1%u05E7%u05D5%u05D8%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171432x1130699%2C&UserEarthX=171349&UserEarthY=1130684&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 547 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 837, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1674, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1674, 'Name' => 'ימק"א', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1346, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ID' => 2014, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 30, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'Latitude' => '31.778137', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2014, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.214617' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.183852', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852', 'ID' => 2080, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.73307', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 240, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 30, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 2080 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'ID' => 260, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 30, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 260 }, { 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1681, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ID' => 1679, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 26 } ], 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1767, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 18, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 450, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 18, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'ID' => 1648, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 31 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1354, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 18, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 332 }, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.911346', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 219, 'ImageHeight' => 403, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 46, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15' }, 'Image2Height' => 403, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.280867', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 219, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל' }, { 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.914962', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'ID' => 128, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 629, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 46, 'SeatsAmount' => 780, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль' }, 'Image2Height' => 629, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.302903', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46 }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 126, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1686, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 47, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 690, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 661, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 155, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'RowsAmount' => 24, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 690, 'Longitude' => '35.2365385', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 155 } ] }, { 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1660, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 20, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 25 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1891, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 20, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1891 }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'ID' => 1657, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 20, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.008266', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 1657, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Hall' => { 'ID' => 618, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'Ru' => { 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 41, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.51472', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'RowsAmount' => 22, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 618 } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'SeatsAmount' => 520, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 127, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 630, 'ID' => 644, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'Image2Height' => 630, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 127 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 248, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2059, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Incline' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'ID' => 305, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 390, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 86, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Address' => 'רח' האחווה 1' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.908897', 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 251, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'ID' => 2084 }, 'ID' => 2084, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 251 }, { 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'Incline' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 250, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 206, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1455, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.976521', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'ID' => 502, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '31.724542', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 108, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'ID' => 108 }, { 'ID' => 73, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 560, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 73, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'ID' => 1273, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.297363', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8' } }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'ID' => 713, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 49, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'ID' => 91, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 712, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 50, 'SeatsAmount' => 585, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 712, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.100347', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 50 }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 442, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 51, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 333, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.69951', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 442, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'ID' => 296, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 51, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.313014', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.313014', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 2050, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 51, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал' } }, 'ID' => 2050, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Gangways' => 4, 'Ramp' => 0, 'ID' => 177, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 748, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'ImageHeight' => 479, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.796215', 'Image2Height' => 479, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29 }, 'ID' => 177 }, { 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 21, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1469, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.813248' }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.586268', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' }, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'ID' => 1564, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 37, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1564 } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.845944', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'ID' => 1345 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1430, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Stairs' => 0, 'ID' => 119, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 119 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1687, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1687 } ], 'ID' => 22 }, { 'ID' => 161, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.875716', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 282, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 161, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1310, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.044517', 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1310 } ], 'Name' => 'סביון' }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 639, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.07558', 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'ID' => 639, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 53, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' } }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ], 'ID' => 53 }, { 'Name' => 'עפולה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 54, 'SeatsAmount' => 643, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'ID' => 457, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.288414' }, 'ID' => 457 } ], 'ID' => 54 }, { 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'ID' => 2073, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 55, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.981037', 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 3 } }, { 'ID' => 588, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 55, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'ID' => 588, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.970051' }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.8724555', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 11, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0855671', 'ID' => 1121, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 156, 'Distance' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 8, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1749, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 30, 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1791, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 364, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 8, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 2, 'ID' => 79, 'Latitude' => '32.087587', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 1, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.888287', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 714, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' } }, 'ID' => 79, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2048, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.911003', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'Image2Height' => 449, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 374, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.275292', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 396, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 23, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 449 }, 'ID' => 374 } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 542, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'ID' => 175, 'Latitude' => '31.867439', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 542, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 66, 'Cafeteria' => 2 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'ID' => 312, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 842, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 333, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 87, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.952124', 'Image2Height' => 333, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 28, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 } ] }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 72, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 4, 'ID' => 203, 'Latitude' => '32.742992', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור' } }, 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 14 } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 118, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 515, 'Ru' => { 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 696, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 550, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 515, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.223953', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ] }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 645, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 142, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'ID' => 739, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.565242', 'Image2Height' => 645, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'ID' => 1092, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 69, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.8579287', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 69, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Stairs' => 2, 'ID' => 1546, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1 }, 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 655, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.775479', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Stairs' => 0, 'ID' => 655, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 39, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 628 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 144, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'שדרות העצמאות 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 770, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.770335', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.609348', 'ID' => 144, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 39, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 770, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49' }, 'SeatsAmount' => 709, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת' }, { 'ID' => 1396, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.603753', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1396, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 39, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 180, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.759326', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קרית גת' }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'CityID' => 59, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.841732', 'Stairs' => 0, 'ID' => 849, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'Image2Height' => 403, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 59, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1683, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ] }, { 'Name' => 'קרית מלאכי', 'Halls' => [ { 'ID' => 885, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.730202', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 885, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 461, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 162, 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 397, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 461, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.746996', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 162 }, { 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.946771', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'ID' => 1854, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 24 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.9442', 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 24, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1975 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ] }, { 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 100, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'ID' => 461, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8050549', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3' }, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 71, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 445, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.9618807', 'ID' => 71, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 445, 'Longitude' => '34.8073574', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1700, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 48 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.799322', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 598, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 68, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 362, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 598 }, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1702, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' } ], 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.816013', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ID' => 1499, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'SeatsAmount' => 248, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 25, 'Cafeteria' => 1, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.896544', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 2024, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 25, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.816659', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 25 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1698, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 25, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1698, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 582, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 26, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 470, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Longitude' => '34.8663685', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Salon De Tango', 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 80, 'Shelter' => 2, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 27, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'ID' => 2051, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.808456', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' } }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 186, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Parking' => 4, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 536, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.802498', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 536, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 27, 'SeatsAmount' => 550, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.08488', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'ID' => 186 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 20 }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'ID' => 1695, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 27, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 28, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1692, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 15 } ], 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 180, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 29, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'ID' => 180, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'ID' => 1691, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 29 }, 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 491, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Longitude' => '34.945533', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 71, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 697, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.99984', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 491, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ID' => 2032, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Ru' => { 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Первый этаж', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2' }, 'Latitude' => '32.054515', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2032, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'קומת קרקע' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.760062' }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 264, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'' }, 'Image2Height' => 405, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.8039627', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.1269413', 'Stairs' => 2, 'ID' => 264, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.803364', 'Image2Height' => 888, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 4, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ID' => 471, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 888, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 495, 'Longitude' => '34.79187', 'Mazgan' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 495, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 404, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'ID' => 51, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870' }, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.788062', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'ID' => 1608, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1948, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'ID' => 1948, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.760635' }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 5, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Longitude' => '34.79083', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 25, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'ID' => 5, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 670, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Hall' => { 'ID' => 1364, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 167, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.757599', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9 }, 'ID' => 1364, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1706 }, 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 31 }, { 'ID' => 270, 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'ID' => 270, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.0783845', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 242, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман' }, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 651, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7883795', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 651, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'ID' => 2085, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.787315', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 2085, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2063, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.749189', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2063, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.046187', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1707, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ID' => 2072, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'ID' => 23, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774334', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 23, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1705, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 30, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 2038, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 7, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7519855', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3' }, 'SeatsAmount' => 160, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'ID' => 579, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 579 }, { 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1704, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1742, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1711, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 26 }, { 'ShowsQty' => 55, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1721, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.782006', 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'Latitude' => '32.075088', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1920 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2061, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.05142', 'ID' => 2061, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4' }, 'SeatsAmount' => 80, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.766377', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מועדון Tassa' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 771, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.075088' }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 1803, 'Latitude' => '32.074314', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'ID' => 598, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 800, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' } }, 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.792629', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'ID' => 394, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' } } }, { 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'ID' => 1217, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7724113', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 920, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 920 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1548, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782994', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'ID' => 354, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 241, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 620, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'ID' => 241, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.786784', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 547 }, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 272, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.051234', 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Longitude' => '34.762777', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'Image2Height' => 566, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 12 }, { 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1722, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 9 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.780477', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 539, 'Incline' => 2, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'ID' => 205, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.082174', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 314, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל', 'ID' => 695, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.051258', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051258, 34.759956', 'ID' => 695, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 190, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр «Мендель»', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткума 1, Яффо (за стадионом Блюмфильд)' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' התקומה 1 תל אביב - יפו, (מאחורי איצטדיון בלומפילד)', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.759956', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05E0%u05D3%u05DC%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx127489x1162078%2C&UserEarthX=127513&UserEarthY=1162063&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Incline' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'ID' => 1513, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 58, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, { 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'ID' => 2042, 'RowsAmount' => 35, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.811616' }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2034, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.774593', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 2034 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1710, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1710 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1924, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.789245', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'ID' => 1192, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' } } }, { 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1734, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'ID' => 1610, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 20 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2074, 'Latitude' => '32.057234', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Shelter' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.761619', 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.760122', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 1929, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'SeatsAmount' => 438, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2069, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1717, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 16 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'ID' => 1862, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1862, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 414, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 414 }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'ID' => 1609, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.784731', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' } }, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 28 }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'ID' => 2040, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.7871', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'ID' => 1766, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.787011', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 5, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 671, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.052992', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 535, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 671, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.750356' }, 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.052992', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1912, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 38, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.750356', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1912, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'ID' => 2078, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770042' }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 389, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1719, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.917738', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 446, 'He' => { 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'ID' => 451, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 446, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 102, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע - לובי

  רח' חיטה 1, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

  שדרות העצמאות 49, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

  שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי