גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Gangways' => 2,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'He' => {
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626'
                               },
                           'CityID' => 31,
                           'ID' => 158,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'Name' => 'אור יהודה',
             'ID' => 9,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה',
                     'ID' => 243,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות לתינוקות ולילדים מתחת לגיל שנתיים.', 'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה' }, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.856755', 'ImageHeight' => 822, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.026158', 'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 243, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • В случае неявки, деньги не возвращаются.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль'', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87' }, 'CityID' => 9, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 450, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 822, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2 } } ] }, { 'Name' => 'אור עקיבא', 'ID' => 44, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'ID' => 1688, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא', 'ID' => 1688, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 44, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 } } ] }, { 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 710, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.912942', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1272, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'CityID' => 193 } } ] }, { 'ID' => 32, 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 677, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 32, 'ID' => 580, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря' }, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Latitude' => '29.555173', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.953724', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 5 } ] }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.1933261', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28' }, 'ID' => 168, 'CityID' => 63, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.1037715', 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 192, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 403, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2027, 'CityID' => 63, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 } } ] }, { 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 530, 'Cafeteria' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Latitude' => '31.792616', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 136, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '' }, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.637338', 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 530, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 14 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'CityID' => 10, 'ID' => 876, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Latitude' => '31.79299', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'Longitude' => '34.636347', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 775, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 931 } }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Latitude' => '31.791868', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 10, 'ID' => 133, 'Longitude' => '34.637185', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'RowsAmount' => 9 } }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 1, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.649463', 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'ID' => 438, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.77819', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463' } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 2005, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 839, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 847, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'ID' => 92, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Latitude' => '31.664702', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.562052', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 9 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1666, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'CityID' => 33, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => '34.564957', 'CityID' => 33, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1665, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Pit' => 0 } } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 183, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.7986504', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'ID' => 84, 'CityID' => 34, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Latitude' => '31.2498588', 'Pit' => 1 }, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ID' => 84, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 408, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 520, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.78716', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 520, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'CityID' => 34, 'ID' => 85, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Latitude' => '31.238539', 'Pit' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1668, 'CityID' => 34, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668 }, { 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Latitude' => undef, 'ID' => 1747, 'CityID' => 34, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 537, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.993385', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'ID' => 1880, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 64, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 622, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 622, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7572707', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0206112', 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'CityID' => 11, 'ID' => 53, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1 } }, { 'ID' => 1932, 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.006565', 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 11, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Кинамон 32' }, 'ID' => 1932, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32', 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.74779', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 12, 'ID' => 1659, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ], 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'ID' => 124, 'Name' => 'גן יבנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'ID' => 604, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.707179', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.785753', 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 604, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Info' => '' }, 'CityID' => 124, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 452, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'CityID' => 13, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '' }, 'ID' => 1669, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ID' => 263, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.895859', 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 78, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'ID' => 263, 'Latitude' => '32.157589', 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 850, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'CityID' => 78, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'ID' => 2044, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1670, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 5, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 563, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Latitude' => '32.166208', 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 280, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 845, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל בעיר הרצליה', 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 17 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 700, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Latitude' => '32.163649', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия' }, 'CityID' => 5, 'ID' => 1484, 'Pit' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 42, 'ID' => 1671, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 10, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'ID' => 142, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'CityID' => 43, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 1 } }, { 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 606, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Latitude' => '32.439355', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 143, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '' }, 'CityID' => 43, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39' } } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 83, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.931134', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2006, 'CityID' => 43, 'Latitude' => '32.44146', 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '' }, 'ID' => 1727, 'CityID' => 15, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חולון' }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 702, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.791006', 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'ID' => 59, 'CityID' => 15, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 702, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ID' => 1941, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Guide' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Latitude' => '32.002645', 'CityID' => 15, 'ID' => 1941, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1728, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'CityID' => 15, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ID' => 1258, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 1000, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.038082', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 1, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Latitude' => '32.792598', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Info' => '' }, 'ID' => 1258, 'Pit' => 0 } }, { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.010532', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 215, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.790971', 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 867, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 501, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 505, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 935, 'Longitude' => '35.066528', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Latitude' => '32.81913', 'ID' => 163, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'ID' => 290, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Latitude' => '32.817595', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Latitude' => '32.817134', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7, 'ID' => 2047, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Name' => 'מועדון סירופ' }, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.999861', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'ID' => 2047 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'DoorsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 732, 'CityID' => 7, 'ID' => 99, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.791338', 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 40, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 2, 'ImageHeight' => 732, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.965069', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 615, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'Longitude' => '34.9728262', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 615, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Latitude' => '32.8203168', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 209, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1 }, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'ID' => 106, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Latitude' => '32.803197', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.985592', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'RowsAmount' => 26, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 528, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 8, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 1222, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 15 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 687, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 687, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.985138', 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'ID' => 102, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.803414', 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'ID' => 1724, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724 }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 500, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 159, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'ID' => 237, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9846462', 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה' } } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.985007', 'ImageHeight' => 577, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.803055', 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Guide' => '' }, 'ID' => 249, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 577, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 302, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 249, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 772, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 162, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'Latitude' => '32.82173', 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.074321', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 772 } }, { 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '' }, 'ID' => 1725, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0 } } ], 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Latitude' => '32.796007', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 409, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'CityID' => 96, 'Image2Height' => 900, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 747, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.' }, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.874438', 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'ID' => 658, 'CityID' => 16, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 509, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 496, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 23 } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Latitude' => '32.030568', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 17, 'ID' => 308, 'Longitude' => '34.888107', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25' }, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 386, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Latitude' => '32.029093', 'CityID' => 17, 'ID' => 1165, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'ID' => 17, 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 222, 'Name' => 'יישוב עשרת', 'Halls' => [ { 'ID' => 1741, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.746866', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Name' => 'אולם עשרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Info' => '' }, 'ID' => 1741, 'CityID' => 222, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Latitude' => '31.825879' } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 45, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 184, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1328, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Latitude' => '31.781108', 'Ru' => { 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'ID' => 1328, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'ID' => 837, 'Ru' => { 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'ID' => 1674, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.221921', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Latitude' => '31.76514', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'ID' => 1346, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'ID' => 2014, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Latitude' => '31.778137' }, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.780065', 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '' }, 'ID' => 260, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'RowsAmount' => 8, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1681, 'CityID' => 30, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1681, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1679, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.165294', 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1767, 'CityID' => 18, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3 } }, { 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Info' => '' }, 'CityID' => 18, 'ID' => 1648, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1354, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль' }, 'CityID' => 18, 'Latitude' => '32.17279', 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 332, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 629, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 780, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'ImageHeight' => 629, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 128, 'CityID' => 46, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.914962', 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903' } } ], 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.886925', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד' }, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.943113', 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'ID' => 218, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Info' => '' }, 'CityID' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 791, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 514, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'לוד', 'ID' => 19 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1686, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун' }, 'CityID' => 126, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון' }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 661, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 690, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Latitude' => '32.6749051', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5' }, 'CityID' => 47, 'ID' => 155, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 24, 'Longitude' => '35.2365385', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => '35.014734', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Info' => '' }, 'ID' => 1660, 'CityID' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 26 }, { 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '' }, 'CityID' => 20, 'ID' => 1891, 'Latitude' => '31.902651', 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.00915', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ], 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 22, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '35.51472', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.494997', 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 41, 'ID' => 618, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'RowsAmount' => 16, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.965035', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 644, 'CityID' => 127, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Latitude' => '32.6466026', 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 630, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644 } ] }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Latitude' => '32.133343', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one' }, 'CityID' => 248, 'ID' => 2059, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון' }, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'RowsAmount' => 12, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'Active' => 1, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Latitude' => '32.13302', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'ID' => 305, 'CityID' => 86, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 390, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'ID' => 202, 'Halls' => [ { 'ID' => 1425, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 384, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 18, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.122942', 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Info' => '' }, 'ID' => 1425, 'CityID' => 202, 'Pit' => 0 } } ] }, { 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 250, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.08482', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.981472', 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1455, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '' }, 'CityID' => 206, 'Pit' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 502, 'CityID' => 108, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל' }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Latitude' => '31.773793', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'ID' => 208, 'CityID' => 73, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.295927', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 215, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 403, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 73, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '' }, 'ID' => 1273, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 560, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.27145', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'CityID' => 49, 'ID' => 713, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2071, 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '30.620138', 'GoogleMapAddress' => '30.620138, 34.800265', 'Ru' => { 'Name' => 'Пэима — Байт ле-театрон ве-яцира', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хар Бокер, 6', 'Info' => '' }, 'ID' => 2071, 'CityID' => 36, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.800265', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הר בוקר 6', 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה' }, 'RowsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 36, 'Name' => 'מצפה רמון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 712, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 585, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 712, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'CityID' => 50, 'ID' => 91, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Latitude' => '33.01026' }, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 442, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'CityID' => 51, 'ID' => 333, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Latitude' => '32.69951', 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 296, 'CityID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Latitude' => '32.699456', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Latitude' => '32.699456', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал' }, 'ID' => 2050, 'CityID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ID' => 2050, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'CityID' => 21, 'ID' => 177, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 479, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.796215', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 479, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 748, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 27 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Latitude' => '31.92931', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1469, 'CityID' => 21, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.813248', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 16, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 37, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1564, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Latitude' => '31.41598', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 373, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1345, 'CityID' => 22, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'Latitude' => '32.278535', 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.845944', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 201, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Latitude' => '32.278005', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 22, 'ID' => 119, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1687, 'CityID' => 22, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.858124', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'Address' => 'רח' הרצל 31' }, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.328474', 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'CityID' => 22, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 31', 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания' }, 'ID' => 2068, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'ID' => 2068, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Latitude' => '32.928829', 'ID' => 639, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'CityID' => 53, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Афула', 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 643, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Latitude' => '32.613534', 'ID' => 457, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 54, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } } } ], 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ID' => 2073, 'CityID' => 55, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Latitude' => '32.47295', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 588, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 55, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.970051', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 411, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'Name' => 'פרדס חנה', 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ID' => 1121, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 156, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1121, 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Latitude' => '32.0855671', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.8724555', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30' }, 'RowsAmount' => 11, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1749, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8, 'Latitude' => '32.103528', 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 37, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1791, 'CityID' => 8, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Latitude' => '32.096741', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8, 'ID' => 2048, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 374, 'CityID' => 23, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Latitude' => '32.275292', 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 398, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 449, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 66, 'ID' => 175, 'Latitude' => '31.867439', 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.801411', 'ImageHeight' => 542, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 664, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Cafeteria' => 2 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'CityID' => 87, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'ID' => 312, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.452967', 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'RowsAmount' => 28, 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 333, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 842, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87 }, { 'Name' => 'קיבוץ חמדיה', 'ID' => 208, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'ID' => 1489, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 208, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1489, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'Latitude' => '32.519666', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.521416', 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1 } } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'CityID' => 72, 'ID' => 203, 'Active' => 1, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 1016, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 515, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 696, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 118, 'Ru' => { 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 550, 'Latitude' => '32.675299', 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'ImageHeight' => 515, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'Longitude' => '35.565242', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Latitude' => '32.723787', 'ID' => 739, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Info' => '' }, 'CityID' => 142, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 645, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0563564', 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 69, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '' }, 'ID' => 1092, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8579287', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2077, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 217, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1', 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Latitude' => '32.036266', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Info' => '' }, 'ID' => 2077, 'CityID' => 69 } }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Latitude' => '32.054894', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 69, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'ID' => 1546, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'Longitude' => '34.862965', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 2, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 28, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.775479', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Latitude' => '31.609598', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат' }, 'ID' => 655, 'CityID' => 39, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1 } } ], 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 403, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Latitude' => '32.841732', 'CityID' => 59, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'ID' => 849, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Longitude' => '35.083536', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'RowsAmount' => 9 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'ID' => 1863, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1863, 'CityID' => 59, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин' }, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'Latitude' => '32.845239', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '35.081031', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1683, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 32 } ], 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 24, 'ID' => 1854, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Latitude' => '32.09776', 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'ShowsQty' => 9 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1975, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '' }, 'CityID' => 24, 'Latitude' => '32.097891', 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 461, 'CityID' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.9636516', 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 249, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 445, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20' }, 'Longitude' => '34.8073574', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Latitude' => '31.9618807', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 71, 'CityID' => 4, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71 }, { 'ShowsQty' => 58, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'ID' => 1700, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Latitude' => '31.964426', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'ID' => 68, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 598, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'ID' => 1702, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' } ], 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4 }, { 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Latitude' => '31.887033', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1499, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '' }, 'CityID' => 25, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Longitude' => '34.816013', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 2, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ID' => 1499, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Latitude' => '31.896544', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2024, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'CityID' => 25, 'Longitude' => '34.816659', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1698, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 625, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 470, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'ImageHeight' => 470, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле' }, 'CityID' => 26, 'ID' => 582, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Salon De Tango', 'ID' => 2051, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Parking' => 1, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43' }, 'CityID' => 27, 'ID' => 2051, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1479, 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Info' => '' }, 'CityID' => 27, 'ID' => 1479, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Latitude' => '32.100643' } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 186, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'CityID' => 27, 'Latitude' => '32.08488', 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'ImageHeight' => 536, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 19 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 27, 'ID' => 1695, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1692, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 28, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'ID' => 180, 'CityID' => 29, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 11 } ], 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Image2Height' => 697, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 511, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 697, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Latitude' => '31.99984', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '' }, 'ID' => 491, 'CityID' => 71 } } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'קומת קרקע', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.760062', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2032, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Info' => 'Первый этаж' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Latitude' => '32.054515', 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ID' => 2032, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 888, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'ID' => 471, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.11062', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 888, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.803364', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.' }, 'RowsAmount' => 29, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Mazgan' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 495, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.79187', 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'ID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.074643', 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Pit' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.069364', 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98' }, 'ID' => 1608, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 49, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'RowsAmount' => 25, 'ImageHeight' => 670, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.090399', 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'CityID' => 1, 'ID' => 5, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 670, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 167, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1364, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.757599', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1364, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'ID' => 1706, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1706, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 47 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 270, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'ImageHeight' => 651, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 651, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2063, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 2063, 'Ru' => { 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52' }, 'Latitude' => '32.046187', 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'ID' => 1707, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Latitude' => '32.099004', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 227, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.808187', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 370, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 4, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 370, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ShowsQty' => 8 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '' }, 'ID' => 2072, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774334', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Latitude' => '32.098361', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 23, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 23, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'ID' => 1708, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив' }, 'ID' => 1708, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1705, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2038, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Latitude' => '32.061269', 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 7, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1704, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 38, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1711, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1721, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 51, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' }, 'ID' => 1920, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Latitude' => '32.075088', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.782006', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Latitude' => '32.075088', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.' }, 'ID' => 771, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.' }, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1797, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 598, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 800, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Latitude' => '32.074314', 'ID' => 598, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Latitude' => '32.074314', 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1803, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 394, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 277, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.0617264', 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.7749271', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 277, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1217, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Latitude' => '32.0511196', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Latitude' => '32.062348', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 920, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1548, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Latitude' => '32.101798', 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Mazgan' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'ID' => 354, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון שבלול', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 547, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 620, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 547, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 20, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'ID' => 241, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 566, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7610405', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.052729', 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 272, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 566, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2 } }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1722, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'ID' => 1582, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.75993', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התקומה 1', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер' }, 'ID' => 1582, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2075, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки', 'Guide' => '', 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'Latitude' => '32.041855', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Guide' => '', 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.800819', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'ID' => 2075 }, { 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Latitude' => '32.102445', 'ID' => 2042, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100' } } }, { 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 2034, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774593', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1710, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Guide' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1924, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.789245', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1192, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.065614', 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Pit' => 0 } }, { 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1734, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1610, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Гешер Тель-Авив', 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 21 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 124, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2074, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Latitude' => '32.057234', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'RowsAmount' => 7, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 2, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.760122', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'RowsAmount' => 12, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ID' => 1929, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122' }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ID' => 1929, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'Longitude' => '34.763567', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2069, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Latitude' => '32.055423', 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069 }, { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1717, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1862, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа' }, 'ID' => 414, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.807748', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Shelter' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => '34.784731', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1609, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ID' => 1609 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 2040, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Latitude' => '32.064179', 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 48, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.787011', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'RowsAmount' => 5, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1766, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' } }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ID' => 1766 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 671, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 535, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Latitude' => '32.052992', 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 671, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.770042', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2078, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 389, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Latitude' => '32.0749745' }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1719, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ] }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 382, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 446, 'CityID' => 102, 'ID' => 451, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.917738', 'IsPseudoHall' => 0 } } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור יהודה
  היכל התרבות אור יהודה

  רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מצפה רמון
  פעימה - בית לתיאטרון ויצירה

  רח' הר בוקר 6, מצפה רמון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם